اینسان

تنقلات شمـــــــــــــــــا
آمـــــــادست!

خوشمزه هایی که به تو انرژی و شادابی میده

چیپس و پفک

اسنک شیپوری

45.000

اسنک شیپوری سه طعم

بادام زمینی

بادام‌زمینی روکشدار

58.000

بادام زمینی روکشدار چهار طعم

اینسان کافه؛ متفاوت تر از یک کافه